hale_kaku_web

Hale Ulua and Hale Kaku

Waterfront housing in Hale Ulua and Hale Kaku